Πόλη με Ποδήλατα

Από το 2021, στα My market υλοποιούμε το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας με τίτλο "Πόλη με Ποδήλατα – Όμορφη πόλη", με τη συνεργασία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και την υποστήριξη του οργανισμού Πόλεις για ποδήλατα.

Το πρόγραμμα εστιάζει στη σωστή χρήση του ποδηλάτου ως το πιο φιλικό Μέσο μετακίνησης για κοντινές αποστάσεις μέσα στις πόλεις και στην υποστήριξη της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Το 2021, Το πρόγραμμα ταξίδεψε σε 19 πόλεις με στόχο να αυξηθεί το ενδιαφέρον για τη χρήση του ποδηλάτου!

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε έρευνα με αντικείμενο «Το προφίλ του Έλληνα χρήστη ποδηλάτου: Έρευνα για το ποδήλατο και τις συνήθειες των χρηστών ποδηλάτου στην Ελλάδα»

Στην έρευνα συμμετείχαν 1.100 πολίτες και η επεξεργασία των δεδομένων υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Οικονομικής των Μεταφορών του Πανεπιστημίου Πειραιά, με την επίβλεψη του Καθηγητή, Στράτου Παπαδημητρίου.

Ένα από τα ευρήματα αυτής της έρευνας, είναι ότι ο Έλληνας, βγάζει από τη ζωή του το ποδήλατο αφού τελειώσει το δημοτικό για να το χρησιμοποιήσει ξανά ως ενήλικας μετά τα 30.

Το 2022, αυτή η διαπίστωση, μας οδήγησε στο να σχεδιάσουμε τη 2η φάση του προγράμματος με τίτλο «Τα παιδιά μαθαίνουν για το ποδήλατο».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές 4ης 5ης και 6ης δημοτικού και μέχρι τώρα έχουμε επισκεφθεί 80 σχολεία και έχουμε παρουσιάσει σε 8.500 μαθητές.

Με την παρουσίαση αυτή, τα παιδιά ενημερώνονται σωστά για το ποδήλατο. Μαθαίνουν την ιστορία του οχήματος, την εξέλιξη του στον χρόνο, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους όταν κάνουν ποδήλατο. Το ποδήλατο είναι ένα αγαπημένο παιδικό παιχνίδι που αν το βάλουμε στην καθημερινότητά μας, μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής μας και να λειτουργήσει ως όχημα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.